Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Członkami zwyczajnymi koła są pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni ZSS Nr 2.

 

ZARZĄD KOŁA


                Przewodniczący zarządu              

Joanna Kołodziejczyk

          Zastępca przewodniczącego       

Magdalena Jasińska 

                                    Skarbnik                                      

Anna Witek

 

Sat, 08/23/2008 - 10:50

Powrót