Procedura zapisu uczniów

Uczniami Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie są wyłącznie pacjenci Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z. o. o. oraz pacjenci Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Uczeń przyjmowany jest do ZSS Nr 2 na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika oddziału szpitalnego lub odpowiednio dyrektora KOPSN (lub osoby przez nich upoważnionej). Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przy przyjęciu na odział szpitalny lub do KOPSN podać dokładną nazwę i adres szkoły macierzystej lub szkoły, w której uczeń ostatnio przebywał. Samodzielny referent ZSS Nr 2 kontaktuje się ze szkołą, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do ZSS Nr 2 w Garwolinie, we wszystkich sprawach dotyczących edukacji ucznia.

UWAGA RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)!

W ZSS Nr 2 w Garwolinie uczniowie realizują obowiązek szkolny (nauki) tylko w okresie pobytu na oddziale szpitalnym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z. o. o. lub w KOPSN. Zakończenie leczenia jest równoznaczne z zakończeniem nauki w ZSS Nr 2. Samodzielny referent ZSS Nr 2 w Garwolinie przekazuje do szkół wymaganą dokumentację szkolną, zgodnie z przepisami.

W trakcie pobytu w ZSS Nr 2 uczniowie korzystają z podręczników, które obowiązują w szkołach macierzystych.

 

 

Ostatnia aktualizacja 29.09.2011r.

 

Tue, 08/05/2008 - 23:00

Powrót