Osiągnięcia uczniów ZSS Nr 2 w latach 2009-2011

Osiągnięcia uczniów ZSS Nr 2 w Garwolinie w latach 2009-2011

 

 1. 3 marca 2009r. w hali sportowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie odbyła się IV Powiatowa Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Garwolin 2009. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Patronat honorowy sprawował Starosta Powiatu Garwolińskiego. Duży wkład w przygotowanie i prowadzenie zawodów włożyli nauczyciele ZSS Nr 2 w Garwolinie min. pani Jolanta Pietrzak, Małgorzata Jaroń, Grażyna Dzilińska i Paweł Piotrowski. W zawodach wzięli udział m. in. również uczniowie z ZSS Nr 2 w Garwolinie. Każdy z uczestników zdobył medal a dla szkoły puchar. Medale, puchary i dyplomy wręczali: Starosta Powiatu Garwolińskiego pan Grzegorz Woźniak, wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach pani Agata Rogalska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie pani Grażyna Witak – Wcisło oraz przedstawiciel Centrum Sportu i Kultury pan Adam Bogusz.

Zawodnicy z niecierpliwością czekają na prezentację zespołów przed publicznością. Z prawej strony drużyna ZSS Nr 2 w niebieskich koszulkach z logo zespołou.

 

 1. 29 maja 2009r. odbył się XI Koncert Integracyjny. W koncercie wystąpili: uczniowie ZSS Nr 2 w Garwolinie pod kierunkiem pani Róży Michalik, gość specjalny pan Maciej Nerkowski solista Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach porozumienia o współpracy zawartym pomiędzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie a ZSS Nr 2 w Garwolinie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Warsztaty Muzyczne jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi, uczniów ZSS Nr 2”. Wystąpił również zespół muzyczny „NEW BEAT pod kierunkiem A. Ostolskiego oraz artyści scen garwolińskich w osobach pan Julian Czaporowski, Małgorzata Brojek, Tadeusz Talarek i Jerzy Żochowski. Koncert prowadził pan Andrzej Krusiewicz - prezenter Polskiego Radia. Koncert zorganizowała pani Róża Michalik.

 

       

Podziękowania dla wykonawców na ręce pani Róży Michalik od firmy Avon i pani dyrektor ZSS Nr 2 Wandy Cabaj.

 

 Informacja o koncercie na stronie Polskiego Radia i Programu 2 TV

 

 1. Na przełomie listopada i grudnia 2009r. pod patronatem Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbył się I Mazowiecki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Formuła festiwalu była dwuetapowa. I etap „Cecyliada”, podczas którego prezentowali się wszyscy uczestnicy, odbył się w dniach 24-26 listopada 2009r. II etap - Koncert Galowy - odbył się 03 grudnia 2009r. w Domu Pielgrzyma na Żoliborzu. Podczas tego koncertu prezentowane były najciekawsze utwory wybrane przez jury w trakcie „Cecyliady”. W obydwu koncertach wystąpił Zespół Muzyczny ZSS Nr 2 w Garwolinie pod kierownictwem pani Róży Michalik.

 

 1. 27 grudnia 2009r. pani R. Michalik zorganizowała XII Koncert Integracyjny „Boże narodzenie w nas”. Głównymi wykonawcami byli uczniowie z ZSS Nr 2 w Garwolinie pod kierunkiem muzycznym pani R. Michalik. W koncercie wystąpili również zaproszeni goście: Andrzej Głowienka solista Opery Alla Scala w Mediolanie, Maciej Nerkowski solista Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ksiądz Andrzej Lemieszek z parafii MB Częstochowskiej w Garwolinie, Małgorzata Brojek z ZS Nr 5 w Garwolinie, Chór młodzieżowy z ZS Nr 2 w Garwolinie pod kierunkiem pani Marii Mikulskiej, Bartłomiej Łubian grający na trąbce w Orkiestrze Symfonicznej w Chicago, Hong Kongu i Polskiego Radia w Krakowie. Wystąpili również studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w składzie: Weronika Tadzik- skrzypce, Maciej Burdzy – skrzypce, Michał Zieliński – wiolonczela. Studenci występowali w ramach porozumienia o współpracy zawartym pomiędzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie a ZSS Nr 2
  w Garwolinie w sprawie realizacji programu pilotażowego „Warsztaty Muzyczne jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi, uczniów ZSS Nr 2”. Swoje umiejętności. prezentowali również: pani Agnieszka Janicka – gitara, Jędrzej Winnicki – gitara i Róża Michalik – flet. Koncert prowadził pan Andrzej Krusiewicz - prezenter Polskiego Radia.

  

Ks. Andrzej Lemieszek – Parafia MB Częstochowskiej w Garwolinie
Andrzej Głowienka – Opera Alla Scala w Mediolanie
Maciej Bogumił Nerkowski – Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

  

Bartłomiej Łubian – trąbka, Orkiestra Symfoniczna w Chicago, Orkiestra Symfoniczna w Hong Kongu, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Krakowie
Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w składzie:
Weronika Tadzik – skrzypce,
Maciej Burdzy – skrzypce,
Michał Zieliński – wiolonczela.
Jędrzej Winnicki – gitara.
Agnieszka Janicka- gitara, nauczyciel ZSS Nr 2 w Garwolinie

 

 

Wszyscy wykonawcy na scenie.

   

Pan Andrzej Krusiewicz prezenter Polskiego Radia zapowiada kolejnego wykonawcę.

 

 1. W roku szkolnym 2009/10 uczniowie uczestniczyli w pierwszej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”

 2. 4 marca 2010r.odbyła się V Powiatowa Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży w której uczestniczyli uczniowie ZSS Nr 2 w Garwolinie, ZSS Nr 1 w Garwolinie, ZSS z Izdebna, wychowankowie SOSW w Przyłęku, SOSW w Trzciance, SOSW w Baczkowie, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie. Nauczyciele ZSS Nr 2 przygotowali zróżnicowane konkurencje, które brały pod uwagę możliwości fizyczne i intelektualne niepełnosprawnych zawodników. Przy przeprowadzeniu zawodów pomagała młodzież z Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze. Nad całością czuwała pani Jolanta Pietrzak Organizatorami paraolimpiady był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Sportu i Kultury oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 2.

  

Zawodnicy przygotowują się do biegu z przeszkodami. Na pierwszym i ostatnim torze zawodnicy z ZSS Nr 2.

 

 1. 14 czerwca 2010r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w Przeglądzie Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Sokołowie Podlaskim i zdobyli Puchar Starosty Sokołowskiego. Do występów zostali przygotowani przez wychowawców Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych z oddziału neurologicznego i nauczycieli ZSS Nr 2.

 2. W czerwcu 2010r. uczniowie z klas I-VI szkoły podstawowej brali udział w II Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Szkół i Placówek Oświatowych Specjalnych „Świat Wokół Mnie”. Organizatorem przeglądu był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Garwolinie. Uczniowie do występów zostali przygotowani przez panią Jolantę Pietrzak i Lucynę Makulec.

 3. W grudniu 2010r. pacjenci oddziału IX uczestniczyli w I Regionalnym Spotkaniu Bożonarodzeniowym Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

 4. 11 marca 2011r. uczniowie ZSS Nr 2 brali udział w VI Powiatowej Paraolimpiadzie Dzieci i Młodzieży. Organizatorami paraolimpiady byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ZSS Nr 2 w Garwolinie i ZSS Nr 1 w Garwolinie.

 

Wręczenie nagród zawodnikom z ZSS nr 2 w Garwolinie

 

 1. 26 kwietnia 2011r uczniowie szkoły podstawowej brali udział w III Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Szkół i Placówek Oświatowych Specjalnych „W świecie bajki i baśni”, zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.

 2. 18 maja 2011r. uczniowie ZSS Nr 2 zajęli I miejsce w XXI Drużynowym Konkursie Zabaw Sprawnościowych Szkół Specjalnych w Siedlcach.

 

 

 

 

Data aktualizacji 28.11.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu, 12/01/2011 - 19:33

Powrót