Obchody Roku Sienkiewiczowskiego

 30 maja 2016r. z inicjatywy pań polonistek Beaty Domańskiej i Krystyny Muchy odbyły się obchody Roku Sienkiewiczowskiego. Uczniowie poznali biografię pisarza, dla szkoły podstawowej wyemitowano film „W pustyni  i w puszczy”, dla klas gimnazjum i liceum „Quo vadis”.
Podsumowaniem  był udział uczniów w teście wiedzy o w/w lekturach.

 

Mon, 06/06/2016 - 14:08

Powrót