Przedszkole Specjalne

W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne; jeden w oddziale szpitalnym D1 (logopedyczno - foniatrycznym) i jeden w oddziale szpitalnym D2 (zaburzeń wieku rozwojowego). Wychowankami przedszkola są pacjenci oddziałów szpitalnych.

Oddziały szpitalne D1 i D2 są oddziałami dziennymi i dzieci przebywają tu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7oo do 19oo .
Do obiadu mają zajęcia w grupach przedszkolnych, a po obiedzie w grupach wychowawczych. Są to dzieci z różnymi schorzeniami, zaburzeniami, zarówno w normie intelektualnej jak i niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu. W czasie pobytu korzystają (jeżeli jest to zalecone przez kierownika oddziału) z zajęć integracji sensorycznej, zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych
i terapeutycznych.

W oddziałach przedszkolnych w ramach zajęć nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, a wymagania dostosowują do możliwości i umiejętności dzieci z uwzględnieniem zaleceń lekarskich. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Na bieżąco informują o postępach dziecka. Uzgadniają z kierownikami lub ordynatorami oddziałów szpitalnych, a za ich pośrednictwem z rodzicami, kierunki i zakres oddziaływań wychowawczych.

 

Aktualizacja 29.09.2011

 

 

 

Fri, 08/15/2008 - 16:07

Powrót